Herceg Novi 2008

Peta knjizevna Kolonija pisaca dijaspore, Herceg Novi 2008.

Umetničko udruženje Milutin Alempijević

Kunstverein "Milutin Alempijevic e.V.",

Frankfurt am Main