Tivat 2009

Šesta književna Kolonija pisaca dijaspore, Tivat 2009.

Umetničko udruženje Milutin Alempijević

Kunstverein "Milutin Alempijevic e.V.",

Frankfurt am Main